ListNewByCategory

Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII

(03/04/2023)
Chiều ngày 31/3, Ban Văn hóa – Xã hội (VH-XH), HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Gia, Phó Ban VH-XH chủ trì hội nghị. Tham dự, có các đồng chí thành viên Ban VH-XH của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Thành phố Hòa Bình: Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 95%

(31/03/2023)
Lâu nay, rác thải tồn đọng lâu nay là bức xúc, nhức nhối của người dân và chính quyền Thành phố Hòa Bình. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn thành phố khoảng 90 tấn/ngày đêm; thực tế lượng rác thải sinh hoạt đã được thu gom, vận chuyển khoảng 75 tấn/ngày đêm. Tuy nhiên hiện tại công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn.

Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023

(31/03/2023)
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 30/3/2023, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 63/KH-BCĐ về việc triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2023.

Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam"

(30/03/2023)
Nhằm tôn vinh các cá nhân có quá trình công tác, công lao đóng góp trực tiếp cho tổ chức Hội, phong trào Phụ nữ và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam, ngày 29/3/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có Công văn số 780/BTV-VPTC về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát của Phụ nữ Việt Nam” năm 2023.

Giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện hỗ trợ xây dựng 2.157 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đà Bắc

(30/03/2023)
Việc triển khai chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo, hộ chính sách, hộ người có công với cách mạng là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của toàn thể các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng xã hội và người dân. Trong hơn 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách đã đạt được những kết quả lớn, góp phần đảm bảo các hộ nghèo, hộ chính sách có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

9 tháng cuối năm: Toàn tỉnh phấn đấu có thêm 06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(29/03/2023)
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, đến hết quý I năm 2023 toàn tỉnh có 73/129 xã chiếm 56,6%; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã; không có xã đạt dưới 10 tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh; toàn tỉnh có 20 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 Khu dân cư kiểu mẫu, 174 vườn mẫu. Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025

(29/03/2023)
Ngày 28/3/2023, Ban Dân tộc ban hành Công văn số 503 gửi UBND các huyện, thành phố về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (lần 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn.

Hiển thị 265 - 272 of 4.109 kết quả.