ListNewByCategory

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

(04/10/2023)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh từ năm 2013 đến 2018 có 236 tổ chức cơ sở Hội; từ năm 2019 đến nay sau sáp nhập số tổ chức cơ sở Hội giảm xuống còn 171 với 146.658 hội viên, 1.509 chi hội, 4.042 tổ hội. Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ tỉnh Hoà Bình luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, lao động sản xuất và xây dựng đời sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chủ động tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động xã hội, qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

(26/09/2023)
Ngày 25/9/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 8266/QPUBND-NVK về việc thực hiện Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Ước tới hết tháng 9 có 90,4% dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế

(26/09/2023)
Theo báo cáo của BHXH tỉnh, ước đến ngày 30/9/2023, tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 92.300 người; tổng số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) là 795.500 người (đạt 90,4% dân số toàn tỉnh); tổng số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 72.460 người.

Hiển thị 129 - 132 of 4.109 kết quả.