ListNewByCategory

Kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

(16/05/2024)
Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổng định, tai nạn giao thông kéo giảm 02 tiêu chí; góp phần quan trọng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tỉnh hình mới là một nhiệm vụ quan trọng, nặng nề và cần nhiều thời gian, giải pháp đồng bộ, đòi hỏi huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ năm 2024

(14/05/2024)
Để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi các hồ xả lũ, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, sản xuất của nhà nước và nhân dân trong mùa mưa lũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh, ngày 14/5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã có Công văn số 34/BCH-VP Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện: Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc, Cao Phong, thành phố Hòa Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình; Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ năm 2024.

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

(14/05/2024)
Trong 5 năm qua, công tác tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg , ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Huy động sự vào cuộc các cấp, các ngành; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Tuyên truyền Luật Căn cước và tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(14/05/2024)
Để triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh hiệu quả, ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND Tuyên truyền Luật Căn cước và tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 33 - 36 of 3.515 kết quả.