ListNewByCategory

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân

(19/03/2024)
Triển khai thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng nâng cao công tác quản lý trong hoạt động xây dựng trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với đảm bảo an toàn về PCCC; không cấp phép xây dựng hoặc nghiệm thu công trình chưa đủ điều kiện đưa vào hoạt động đối với công trình không đảm bảo về PCCC theo quy định. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quy hoạch xây dựng tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2024 tiếp tục được giữ vững ổn định

(18/03/2024)
Tháng 2 năm 2024, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chông tội phạm, tệ nạn xã hội, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và phòng, chống HIV/AIDS. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định; tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu so với tháng 01/2024; công tác bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được tăng cường; góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

(18/03/2024)
Trong những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn đã đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Nhờ đó, trật tự, kỷ cương của hoạt động giao thông vận tải đường thủy được thiết lập ổn định; các tuyến luồng giao thông đường thủy đã được công bố hoạt động đảm bảo thông thoáng; phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá giảm tải cho vận tải đường bộ; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đường thủy nội địa có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó tình hình TTATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông (TNGT), sự cố giao thông đường thủy, góp phần đặc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập

(15/03/2024)
Ngày 14/3/2024, VPUBND tỉnh ban hành Công văn số 2158/VPUBND-KTTH giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Văn bản số 884 /BLĐTBXH-CPCTNXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập.

Hiển thị 117 - 120 of 3.549 kết quả.