ListNewByCategory

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho dân quân tự vệ

(17/03/2023)
Thời gia qua, các đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức tốt các lớp tập huấn. Tập trung vào những nội dung mới, còn yếu, thiếu, chưa thống nhất như tổ chức xây dựng, huấn luyện; hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở; phương pháp huấn luyện của cán bộ các cấp; các nội dung kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ (DQTV); chiến thuật tiểu đội, trung đội DQTV; công tác đảng, công tác chính trị và công tác quốc phòng.

Năm 2023: Tỉnh Hòa Bình hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển quân

(17/03/2023)
Năm 2023 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện có hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát. Đã tuyển đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận phản ánh, lắng nghe ý kiến của Nhân dân đối với lực lượng Công an

(15/03/2023)
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; ngày 08/3/2023, Ban Thường trực- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Công văn số 2498/MTTQ-BTT về việc tiếp nhận phản ánh, lắng nghe ý kiến của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

(14/03/2023)
Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đi vào nề nếp và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua theo dõi việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước còn một số tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý là tình trạng kết nối chung các thiết bị lưu trữ ngoài (USB) giữa máy tính kết nối Internet và máy tính nội bộ; việc sử dụng máy tính kết nối mạng Internet hoặc có lịch sử kết nối mạng Internet để soạn thảo, lưu trữ tài liệu có nội dung bí mật nhà nước còn diễn ra tại nhiều cơ quan, đơn vị; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nắm vững quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Kết quả thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”

(14/03/2023)
Tỉnh Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, dân số trên 87 vạn người, gồm 06 dân tộc chính (Mường, Kinh, Tày, Thái, Dao, Mông); trong đó dân tộc Mường chiếm trên 63%; tỉnh Hòa Bình có địa hình đồi núi trung bình, chia cắt phức tạp, độ dốc lớn. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 01 thành phố và 09 huyện với 151 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 thị trấn, 12 phường và 129 xã.

Thống nhất nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - PCTT&TKCN tỉnh

(14/03/2023)
Chiều ngày 13/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung quy chế tổ chức và hoạt động; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy (BCH) Phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tuyên truyền thực hiện về xây dựng “Xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đến năm 2030; xây dựng thí điểm phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình “điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2022 – 2025

(13/03/2023)
Ngày 13/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1086 về việc tuyên truyền thực hiện Kế hoạch 142/KH-UBND.

Hiển thị 531 - 540 of 3.537 kết quả.