ListNewByCategory

Hội Luật gia tỉnh - gắn kết hoạt động đưa pháp luật đến với người dân

(22/04/2010)

Hội Luật gia tỉnh hiện có 436 hội viên. Trong đó có 5 huyện, thành Hội với 178 hội viên, 7 chi hội trực thuộc với 258 hội viên. Riêng trong năm 2009 kết nạp được 6 hội viên mới và từng bước chuẩn bị để thành lập Hội luật gia huyện Cao Phong. Hoạt động Hội Luật gia tỉnh từng bước có nhiều chuyển biến theo hướng đổi mới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Xã Do Nhân nỗ lực đảm bảo công tác an ninh trật tự và phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ

(21/04/2010)

Là địa bàn vùng sâu của huyện Tân Lạc, xã Do Nhân có những khó khăn nhất định về trình độ dân trí không đồng đều, phong tục, tập quán còn lạc hậu, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao... Từ đó, ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo, quản lý của cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với phát triển kinh tế xã hội và công tác an ninh trật tự tại địa phương.

Trợ giúp pháp lý cho đồng bào vùng sâu, vùng xa

(20/04/2010)

Nhiều năm nay, ngành Tư pháp  Hoà Bình xác định cần phải làm tốt công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) để nâng cao nhận thức về mọi mặt cho nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

 

Ngăn chặn các hành vi, vi phạm pháp luật thuế

(19/04/2010)

Cục Thuế Hoà Bình đã phối hợp với cơ quan công an phát hiện và xử lý nhiều doanh nghiệp bỏ trốn khỏi trụ sở kinh dnghieepjdoanh nghiệp không hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh doanh trái pháp luật, trong đó thường là mua, bán hóa đơn bất hợp pháp, nhất là làm hồ sơ xuất khẩu khống để hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt tiền từ ngân sách Nhà nước

Điểm sáng trong công tác cai nghiện

(14/04/2010)

Trong năm 2009, Trung tâm chữa bệnh – Giáo dục – Lao động tỉnh đã tiếp nhận, quản lý, giáo dục, chữa trị phục hồi cho 1.118 lượt học viên. Quy trình cai nghiện cho học viên được thực hiện theo các giai đoạn: Tiếp nhận phân loại đối tượng, điều trị cắt cơn giải độc, giáo dục phục hồi nhân cách và lao động trị liệu, chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng cho học viên. Đây là kết quả đáng ghi nhận.

 

Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em - tiềm ẩn nhiều khó khăn

(06/04/2010)

Theo đánh giá của Bộ Công an, tỉnh ta là một trong những địa bàn trọng điểm và tuyến buôn bán phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc qua các tỉnh biên giới phía Bắc. Tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em luôn tiềm ẩn những khó khăn, phức tạp, số đối tượng liên quan đến loại tội phạm này phần lớn là ở địa phương khác đến hoạt động tại địa bàn, hoạt động lưu động.

Hiển thị 3.501 - 3.510 of 3.537 kết quả.