ListNewByCategory

Thành phố Hòa Bình: Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm ước thực hiện trên 255 tỷ đồng

(17/06/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình 6 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 255,5 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán tỉnh và bằng 35,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND giao; giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Thu thuế, phí ước thực hiện 245,5 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán tỉnh và bằng 58,8% dự toán HĐND thành phố giao. Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 10 tỷ đồng, bằng 5% dự toán tỉnh và bằng 3,3% dự toán HĐND thành phố.

Huyện Lương Sơn đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

(14/06/2024)
Phát huy thế mạnh công nghiệp, ngay từ đầu năm 2024, huyện Lương Sơn đã thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chú trọng kêu gọi và tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, trong đó ưu tiên các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp sạch, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn để hình thành khả năng cung ứng chuỗi sản phẩm công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ vào địa bàn.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với tín dụng chính sách xã hội

(14/06/2024)
Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, Chi nhánh Ngân hành chính sách xã hội (NHCSXH) tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành đã thay đổi rõ nét nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương và tích cực vào cuộc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách tín dụng.

Thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt trên 3.360 tỷ đồng

(14/06/2024)
Theo báo cáo của Sở Tài chính, thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước thực hiện hết tháng 6/2024 đạt 3.366,5 tỷ đồng, bằng 83% so với dự toán TTCP giao và đạt 58% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, bằng 178% so với thực hiện cùng kỳ.

Hiển thị 29 - 32 of 829 kết quả.