ListNewByCategory

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(20/06/2024)
Nhằm đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp về: Quy hoạch; đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư; giải pháp về phát triển khu, cụm công nghiệp kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường; triển nguồn nhân lực; giải pháp về khoa học công nghệ; tăng cường năng lực quản lý Nhà nước và giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,... tại các khu, cụm công nghiệp.

Tình hình triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp

(19/06/2024)
Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện nay có 02 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn được nhà đầu tư và đang thực hiện các thủ tục đầu tư về xây dựng, với tổng diện tích sàn 31.385m2 (Nhà ở xã hội cho công nhân mua, thuê và thuê mua (giai đoạn II) tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình 02 tầng, diện tích xây dựng là 7.776m2, diện tích sàn 2.765m2 gồm có 42 căn hộ từ 45,0 đến 70m2/phòng; Khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, diện tích xây dựng là 48.804m2, diện tích sàn khoảng 28.620m2 gồm 435 căn).

Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

(18/06/2024)
6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính độc lập; tăng cường tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế địa phương.

Hiển thị 25 - 28 of 829 kết quả.