ListNewByCategory

Kết quả triển khai Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

(24/06/2024)
Qua 03 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngành công nghiệp đã đạt được quả nhất định, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách của tỉnh. Đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trong khu, cụm công nghiệp; sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư, hướng vào ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế của địa phương như: Chế biến, chế tạo; Chế biến nông, lâm sản; thủy điện;... Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về nguyên liệu và các yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Một số sản phẩm công nghiệp đạt sản lượng khá cao, có vị trí trên thị trường trong nước và xuất khẩu; cơ cấu nội ngành có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến chế tạo, giảm dần ngành công nghiệp khai khoáng. Hình thành một số lĩnh vực công nghiệp chủ lực, tạo động lực và sức lan tỏa phát triển (sản xuất linh kiện điện tử, chế biến nông - lâm sản, thực phẩm, đồ uống, cơ khí, dệt may, công nghiệp điện).

Chương trình xây dựng nông thôn mới hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh

(24/06/2024)
Xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình hành động lớn nhằm cụ thể hóa chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông thôn, nông nghiệp, nông dân, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội cho khu vực nông thôn. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

(20/06/2024)
Chương trình Giảm nghèo bền vững đã nâng cao thu nhập và cải thiện cả đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, người dân trên địa bàn nghèo, vùng đặc biệt khó khăn. Việc triển khai Chương trình cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã làm cho công tác giảm nghèo đạt được kết quả cao.

Hiển thị 21 - 24 of 829 kết quả.