ListNewByCategory

Tình hình giá cả thị trường tháng 6 và quản lý giá tháng 7 năm 2024

(04/07/2024)
Trong tháng 6 năm 2024, nhờ theo dõi diễn biến cung cầu, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp bình ổn giá thị trường, tình hình giá cả thị trường, nhất là giá cả những mặt hàng thiết yếu trên địa bàn trung tâm các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục duy trì ổn định.

Ngành Ngân hàng triển khai các giải pháp góp phần phát triển kinh tế- xã hội

(03/07/2024)
Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, ngay từ đầu năm, ngành Ngân hàng đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh lực quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ, ngân hàng. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các hoạt động san xuất, kinh doanh, ưu tiên vào các động lực tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tín dụng tránh rủi ro.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(02/07/2024)
Tỉnh Hòa Bình có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú, các mỏ khoáng sản, điểm khoáng sản thuộc các nhóm khoáng sản làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sâu (nhà máy xi măng, nhà máy vôi…), khoáng sản kim loại, khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng thông thường (đá, cát sỏi) và nước khoáng - nóng. Thời gian qua, công tác cấp phép hoạt động khoáng sản ngày càng chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, cơ bản đã quản lý được khối lượng khoáng sản khai thác, đặc biệt là khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi, sét xi măng.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm

(28/06/2024)
Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự tập trung nỗ lực của các sở, ban ngành đoàn thể (là thành viên Ban Chỉ đạo) đã tích cực tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, qua đó đã đạt được nhiều kết quả.

Hiển thị 13 - 16 of 829 kết quả.