ListNewByCategory

Thành phố Hòa Bình: Nỗ lực cao nhất hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2024

(11/07/2024)
Ngay từ đầu năm, công tác thu ngân sách đã được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo kịp thời; các phòng, ban, đơn vị và UBND cấp xã đã thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu NSNN; Ban Chỉ đạo đôn đốc thu của thành phố đã thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo nhằm đôn đốc việc thực hiện thu nộp NSNN và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự toán thu NSNN năm 2024.

Đòn bẩy giúp người nông dân phát triển kinh tế

(10/07/2024)
Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tham mưu vận động nguồn vốn để bổ sung Qũy hỗ trợ nông dân (QHTND) từ nguồn ngân sách địa phương các cấp, triển khai đến các cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp QHTND. 6 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng quỹ toàn tỉnh là 9,357 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn QHTND toàn tỉnh đến ngày 31/5/2024 là 63,645 tỷ đồng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh

(10/07/2024)
Thời gian qua, công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 13 dự án trong danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái, thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình và các huyện: Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Sơn. Tổng diện tích đất sử dụng 904,5 ha, trong đó, thành phố Hòa Bình 236,74 ha, Kim Bôi 275,22 ha, Lương Sơn 60,39 ha, Lạc Sơn 305,15 ha. Tổng vốn đầu tư các dự án là 29.337,83 tỷ đồng.

Thành phố Hòa Bình: Gía trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt trên 4.800 tỷ đồng

(09/07/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 6 tháng đầu năm, tình hình thị trường trên địa bàn diễn ra ổn định và không có biến động lớn, các doanh nghiệp đã chủ động nguồn hàng, cung cấp hàng hóa đảm bảo về chất lượng, đẹp về mẫu mà và đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2024 (giá thực tế) ước đạt 12.983,37 tỷ đồng, tăng 21,35% so với cùng kỳ năm 2023.

Hiển thị 9 - 12 of 829 kết quả.