ListNewByCategory

Kết quả triển khai quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(01/04/2024)
Nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng; chống tiêu cực, tham nhũng, buôn lậu. Đồng thời góp phần vào công tác chuyển đổi số, ngay từ đầu năm 2024 tỉnh Hòa Bình đã tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(29/03/2024)
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU, ngày 26/5/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả nhất định. Việc triển khai xây dựng các cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu, tạo ra môi trường về mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp đầu tư, góp phần tăng năng lực sản xuất, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện CNH-HĐH công nghiệp nông thôn.

Hiển thị 73 - 76 of 829 kết quả.