ListNewByCategory

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

(29/05/2024)
Trong những năm qua, nhờ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được nâng lên. Từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội cũng như tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH); thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hạn chế việc cho vay nặng lãi, tín dụng đen, cải thiện đời sống, góp phần ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(28/05/2024)
Ngay sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2020 được ban hành, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Ban Cán sự Đảng UBND đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện, lồng ghép các nhiệm vụ được giao vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, trong đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với công tác phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5/2024 ước tăng 48,91% so với tháng trước

(27/05/2024)
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5/2024 trên địa bàn tỉnh ước tăng 48,91% so với tháng 4/2024. Cụ thể: Ngành khai khoáng ước tăng 16,12%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 11,86%; Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 97,64%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 11,51%.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hòa Bình tháng 5 năm 2024

(27/05/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình, trong tháng 5 năm 2024, thị trường các mặt hàng thiết yếu không có biến động bất thường. Tình hình cung cầu các mặt hàng cơ bản được bảo đảm, giá có sự tăng, giảm đan xen đối với từng nhóm hàng. Các mặt hàng được doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các thể đưa ra thị trường để phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân rất phong phú, đa dạng. Các loại hình dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Hiển thị 49 - 52 of 829 kết quả.