ListNewByCategory

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 969,039 triệu USD

(12/06/2024)
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 66 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chia thành 05 nhóm hàng: Nhóm hàng linh kiện điện tử (17 doanh nghiệp), nhóm dệt may (21 doanh nghiệp), nhóm hàng kim loại (02 doanh nghiệp), nhóm hàng nông sản (09 doanh nghiệp) và nhóm hàng hóa khác (17 doanh nghiệp).

Ưu tiên bố trí nguồn lực nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn

(11/06/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, thời gian qua ngành Giao thông – Vận tải đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án nhằm phát triển hạ tầng giao thông miền núi. Đến nay giao thông nông thôn trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chi nhánh NHCSXH

(10/06/2024)
Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận với nhiệm vụ là thực hiện các chương trình tín dụng chính sách chỉ định của Chính phủ để cho vay cho người nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

Tình hình giá cả thị trường tháng 5 và quản lý giá tháng 6 năm 2024

(06/06/2024)
Trong tháng 5 năm 2024, nhờ theo dõi diễn biến cung cầu, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp bình ổn giá thị trường, tình hình giá cả thị trường, nhất là giá cả những mặt hàng thiết yếu trên địa bàn trung tâm các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục duy trì ổn định.

Hiển thị 37 - 40 of 829 kết quả.