ListNewByCategory

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh

(16/07/2024)
Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành của tỉnh đã rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý; kiến nghị, chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các văn bản nhằm đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế mà Việt Nam đã ký kết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư của tỉnh được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 05 dự án đầu tư được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.050 tỷ đồng, trong đó: Có 01 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 0,4 triệu USD và 04 dự án đầu tư trong nước.

Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

(16/07/2024)
Trong thời gian qua, kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) có vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Với nhiều chính sách hỗ trợ, hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triến nông nghiệp, nông thôn

(12/07/2024)
Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ giải pháp tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tập trung huy động các nguồn vốn ủy thác địa phương và cân đối nguồn vốn, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triến nông nghiệp, nông thôn gắn với đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Thành phố Hòa Bình: Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(12/07/2024)
Năm 2024, tổng số dự án Ủy ban nhân dân thành phố được giao làm Chủ đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư là 213 dự án (trong đó vốn ngân sách cấp trên là 27 dự án; vốn NSTP là 186 dự án). Tổng kế hoạch vốn giao đầu năm là 878,8 tỷ đồng, sau điều chỉnh lần 1 là 903,8 tỷ đồng (bổ sung 25 tỷ đồng dự án Khu tái định cư Đồng Trùng). Ước giá trị giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 30/6/2024 là 333,2 tỷ đồng (36,8%).

Phát triển Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế

(11/07/2024)
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2020; nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân về chủ trương, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển các KCN, CCN được nâng lên. Một số quy định, cơ chế chính sách hỗ trợ được ban hành; an ninh kinh tế, chính trị, bảo vệ môi trường được đảm bảo. Kết quả phát triển sản xuất kinh doanh tại các KCN, CCN góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành phố Hòa Bình: Nỗ lực cao nhất hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2024

(11/07/2024)
Ngay từ đầu năm, công tác thu ngân sách đã được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo kịp thời; các phòng, ban, đơn vị và UBND cấp xã đã thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu NSNN; Ban Chỉ đạo đôn đốc thu của thành phố đã thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo nhằm đôn đốc việc thực hiện thu nộp NSNN và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự toán thu NSNN năm 2024.

Đòn bẩy giúp người nông dân phát triển kinh tế

(10/07/2024)
Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tham mưu vận động nguồn vốn để bổ sung Qũy hỗ trợ nông dân (QHTND) từ nguồn ngân sách địa phương các cấp, triển khai đến các cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp QHTND. 6 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng quỹ toàn tỉnh là 9,357 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn QHTND toàn tỉnh đến ngày 31/5/2024 là 63,645 tỷ đồng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh

(10/07/2024)
Thời gian qua, công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 13 dự án trong danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái, thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình và các huyện: Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Sơn. Tổng diện tích đất sử dụng 904,5 ha, trong đó, thành phố Hòa Bình 236,74 ha, Kim Bôi 275,22 ha, Lương Sơn 60,39 ha, Lạc Sơn 305,15 ha. Tổng vốn đầu tư các dự án là 29.337,83 tỷ đồng.

Thành phố Hòa Bình: Gía trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt trên 4.800 tỷ đồng

(09/07/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 6 tháng đầu năm, tình hình thị trường trên địa bàn diễn ra ổn định và không có biến động lớn, các doanh nghiệp đã chủ động nguồn hàng, cung cấp hàng hóa đảm bảo về chất lượng, đẹp về mẫu mà và đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2024 (giá thực tế) ước đạt 12.983,37 tỷ đồng, tăng 21,35% so với cùng kỳ năm 2023.

Tình hình giá cả thị trường tháng 6 và quản lý giá tháng 7 năm 2024

(04/07/2024)
Trong tháng 6 năm 2024, nhờ theo dõi diễn biến cung cầu, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp bình ổn giá thị trường, tình hình giá cả thị trường, nhất là giá cả những mặt hàng thiết yếu trên địa bàn trung tâm các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục duy trì ổn định.

Ngành Ngân hàng triển khai các giải pháp góp phần phát triển kinh tế- xã hội

(03/07/2024)
Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, ngay từ đầu năm, ngành Ngân hàng đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh lực quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ, ngân hàng. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các hoạt động san xuất, kinh doanh, ưu tiên vào các động lực tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tín dụng tránh rủi ro.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(02/07/2024)
Tỉnh Hòa Bình có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú, các mỏ khoáng sản, điểm khoáng sản thuộc các nhóm khoáng sản làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sâu (nhà máy xi măng, nhà máy vôi…), khoáng sản kim loại, khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng thông thường (đá, cát sỏi) và nước khoáng - nóng. Thời gian qua, công tác cấp phép hoạt động khoáng sản ngày càng chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, cơ bản đã quản lý được khối lượng khoáng sản khai thác, đặc biệt là khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi, sét xi măng.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm

(28/06/2024)
Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự tập trung nỗ lực của các sở, ban ngành đoàn thể (là thành viên Ban Chỉ đạo) đã tích cực tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, qua đó đã đạt được nhiều kết quả.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2024

(28/06/2024)
Trong tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế - xã hội trong tỉnh ổn định, có bước phát triển.

Tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

(27/06/2024)
Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025; các cấp, các ngành trong tỉnh đã chủ động tổ chức, điều hành ngân sách Nhà nước và triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách Nhà nước. Qua đó đã đảm bảo được nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách theo đúng kế hoạch.

Kết quả thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

(27/06/2024)
Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư. Rà soát các tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản của Nhà nước để thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư theo quy định.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

(25/06/2024)
Giai đoạn 2021 – 2024, tổng nguồn vốn bố trí cho Chương mục MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là trên 2.077 tỷ đồng. Trong đó, vốn NSTW là trên 732 tỷ đồng, vốn NSĐP là trên 7,7 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 1.330 tỷ đồng, các nguồn vốn huy động khác khoảng 1,9 tỷ đồng.

Kết quả triển khai Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

(24/06/2024)
Qua 03 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngành công nghiệp đã đạt được quả nhất định, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách của tỉnh. Đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trong khu, cụm công nghiệp; sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư, hướng vào ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế của địa phương như: Chế biến, chế tạo; Chế biến nông, lâm sản; thủy điện;... Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về nguyên liệu và các yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Một số sản phẩm công nghiệp đạt sản lượng khá cao, có vị trí trên thị trường trong nước và xuất khẩu; cơ cấu nội ngành có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến chế tạo, giảm dần ngành công nghiệp khai khoáng. Hình thành một số lĩnh vực công nghiệp chủ lực, tạo động lực và sức lan tỏa phát triển (sản xuất linh kiện điện tử, chế biến nông - lâm sản, thực phẩm, đồ uống, cơ khí, dệt may, công nghiệp điện).

Chương trình xây dựng nông thôn mới hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh

(24/06/2024)
Xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình hành động lớn nhằm cụ thể hóa chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông thôn, nông nghiệp, nông dân, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội cho khu vực nông thôn. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

(20/06/2024)
Chương trình Giảm nghèo bền vững đã nâng cao thu nhập và cải thiện cả đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, người dân trên địa bàn nghèo, vùng đặc biệt khó khăn. Việc triển khai Chương trình cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã làm cho công tác giảm nghèo đạt được kết quả cao.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(20/06/2024)
Nhằm đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp về: Quy hoạch; đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư; giải pháp về phát triển khu, cụm công nghiệp kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường; triển nguồn nhân lực; giải pháp về khoa học công nghệ; tăng cường năng lực quản lý Nhà nước và giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,... tại các khu, cụm công nghiệp.

Tình hình triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp

(19/06/2024)
Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện nay có 02 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn được nhà đầu tư và đang thực hiện các thủ tục đầu tư về xây dựng, với tổng diện tích sàn 31.385m2 (Nhà ở xã hội cho công nhân mua, thuê và thuê mua (giai đoạn II) tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình 02 tầng, diện tích xây dựng là 7.776m2, diện tích sàn 2.765m2 gồm có 42 căn hộ từ 45,0 đến 70m2/phòng; Khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, diện tích xây dựng là 48.804m2, diện tích sàn khoảng 28.620m2 gồm 435 căn).

Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

(18/06/2024)
6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính độc lập; tăng cường tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế địa phương.

Thành phố Hòa Bình: Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm ước thực hiện trên 255 tỷ đồng

(17/06/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình 6 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 255,5 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán tỉnh và bằng 35,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND giao; giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Thu thuế, phí ước thực hiện 245,5 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán tỉnh và bằng 58,8% dự toán HĐND thành phố giao. Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 10 tỷ đồng, bằng 5% dự toán tỉnh và bằng 3,3% dự toán HĐND thành phố.

Huyện Lương Sơn đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

(14/06/2024)
Phát huy thế mạnh công nghiệp, ngay từ đầu năm 2024, huyện Lương Sơn đã thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chú trọng kêu gọi và tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, trong đó ưu tiên các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp sạch, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn để hình thành khả năng cung ứng chuỗi sản phẩm công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ vào địa bàn.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với tín dụng chính sách xã hội

(14/06/2024)
Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, Chi nhánh Ngân hành chính sách xã hội (NHCSXH) tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành đã thay đổi rõ nét nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương và tích cực vào cuộc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách tín dụng.

Thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt trên 3.360 tỷ đồng

(14/06/2024)
Theo báo cáo của Sở Tài chính, thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước thực hiện hết tháng 6/2024 đạt 3.366,5 tỷ đồng, bằng 83% so với dự toán TTCP giao và đạt 58% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, bằng 178% so với thực hiện cùng kỳ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2024

(14/06/2024)
Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh. Thông qua Chương trình khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp và các đề án phát triển công nghiệp đã hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường, đào tạo lao động, ứng dụng máy móc thiêt bị hiện đại vào sản xuất.

Phát triển hạ tầng giao thông- mở đường phát triển kinh tế xã hội

(12/06/2024)
Thực hiện phương châm giao thông “đi trước một bước” những năm qua nhiều công trình giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, mang lại diện mạo mới cho hệ thống giao thông trong tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lạc Thủy: Phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

(12/06/2024)
Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn trên địa bàn huyện Lạc Thủy được triển khai hiệu quả, phù hợp với nguồn lực và tình hình thực tế của địa phương. Mức độ hoàn thành các Dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững luôn đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch giai đoạn 5 năm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và nhiệm vụ cấp trên giao.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 969,039 triệu USD

(12/06/2024)
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 66 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chia thành 05 nhóm hàng: Nhóm hàng linh kiện điện tử (17 doanh nghiệp), nhóm dệt may (21 doanh nghiệp), nhóm hàng kim loại (02 doanh nghiệp), nhóm hàng nông sản (09 doanh nghiệp) và nhóm hàng hóa khác (17 doanh nghiệp).

Ưu tiên bố trí nguồn lực nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn

(11/06/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, thời gian qua ngành Giao thông – Vận tải đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án nhằm phát triển hạ tầng giao thông miền núi. Đến nay giao thông nông thôn trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chi nhánh NHCSXH

(10/06/2024)
Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận với nhiệm vụ là thực hiện các chương trình tín dụng chính sách chỉ định của Chính phủ để cho vay cho người nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

Tình hình giá cả thị trường tháng 5 và quản lý giá tháng 6 năm 2024

(06/06/2024)
Trong tháng 5 năm 2024, nhờ theo dõi diễn biến cung cầu, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp bình ổn giá thị trường, tình hình giá cả thị trường, nhất là giá cả những mặt hàng thiết yếu trên địa bàn trung tâm các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục duy trì ổn định.

Kế hoạch thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024

(04/06/2024)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, Thu NSNN thực hiện hết quý I/2024 đạt 1.087,8 tỷ đồng, bằng 27% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 19% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh và tăng 27% so với thực hiện cùng kỳ. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN đến hết quý I/2024, để phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2024, góp phần thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đáp ứng nguồn lực cho nhu cầu chi đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngày 03/6/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

(03/06/2024)
Từ đầu năm 2024 đến nay, nhờ sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt và quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện các định hướng, giải pháp của Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh uỷ, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023 trên các lĩnh vực. Kết quả cụ thể:

Tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh

(03/06/2024)
Thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ, ngành Trung ương, các quy định, hướng dẫn của tỉnh. Việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công được thực hiện kịp thời ngay sau khi có quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ.

Vốn chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

(03/06/2024)
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Nguồn vốn được giải ngân sâu, rộng khắp các địa bàn đã tạo điều kiện cho người nghèo, các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn dễ dàng hơn, góp phần phát triển kinh tế ngay tại địa phương, giảm nghèo bền vững.

Thành phố Hòa Bình: Tăng cường công tác thu, chi ngân sách Nhà nước trong những tháng cuối năm

(31/05/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 255,5 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán tỉnh và bằng 35,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND; giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó: Thu thuế, phí ước thực hiện 245,5 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán tỉnh và bằng 58,8% dự toán HĐND thành phố giao; thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 10 tỷ đồng, bằng 5% dự toán tỉnh và bằng 3,3% dự toán HĐND thành phố.

Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt khá so với cùng kỳ năm 2023

(29/05/2024)
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến hết ngày 26/5/2024, thu NSNN thực hiện đạt 2.810,3 tỷ đồng, bằng 70% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao, bằng 49% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và tăng 91% so với thực hiện cùng kỳ.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

(29/05/2024)
Trong những năm qua, nhờ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được nâng lên. Từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội cũng như tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH); thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hạn chế việc cho vay nặng lãi, tín dụng đen, cải thiện đời sống, góp phần ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(28/05/2024)
Ngay sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2020 được ban hành, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Ban Cán sự Đảng UBND đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện, lồng ghép các nhiệm vụ được giao vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, trong đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với công tác phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5/2024 ước tăng 48,91% so với tháng trước

(27/05/2024)
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5/2024 trên địa bàn tỉnh ước tăng 48,91% so với tháng 4/2024. Cụ thể: Ngành khai khoáng ước tăng 16,12%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 11,86%; Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 97,64%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 11,51%.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hòa Bình tháng 5 năm 2024

(27/05/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình, trong tháng 5 năm 2024, thị trường các mặt hàng thiết yếu không có biến động bất thường. Tình hình cung cầu các mặt hàng cơ bản được bảo đảm, giá có sự tăng, giảm đan xen đối với từng nhóm hàng. Các mặt hàng được doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các thể đưa ra thị trường để phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân rất phong phú, đa dạng. Các loại hình dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2024

(27/05/2024)
Theo báo cáo của Cục Thống kê, tháng 5 thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, thường xuyên xảy ra các trận mưa rào vào chiều tối và đêm, tạo điều kiện cho cây trồng phát triển mạnh; lượng nước tưới ở các hồ chứa đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Các hộ nông dân chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, do đó sâu bệnh hại ở mức độ nhẹ - trung bình, không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng.

Nhiều Ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 5/2024

(27/05/2024)
Tháng 5/2024, các tổ chức tín dụng đã tích cực triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước liên quan đến tiền tệ, tín dụng và lãi suất. Đồng thời đẩy mạnh công tác huy động vốn, tập trung các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, cho vay các chương trình ưu tiên.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

(24/05/2024)
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt triển khai Chương trình xây dựng NTM một cách toàn diện, đồng bộ, hợp lý, mang lại hiệu quả tích cực. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở và đã đạt được nhiều kết quả, đảm bảo theo mục tiêu, kế hoạch của Trung ương giao cũng như của tỉnh đề ra.

Quan tâm, đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững

(23/05/2024)
6 tháng đầu năm 2024, với phương châm thích ứng linh hoạt, nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng ở mức cao nhất, ngành Nông nghiệp tỉnh đã thực hiện có hiệu quả Đề án, Kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững. Do đó mà ngành nông, lâm, thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần người dân khu vực nông thôn từng bước được nâng cao.

Ngành Công Thương triển khai linh hoạt, hiệu quả nhiều giải pháp và đạt những kết quả tích cực

(21/05/2024)
Từ đầu năm đến nay, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, một số ngành quan trọng tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được triển khai hiệu quả. Qua đó đóng góp tích cực vào những thành quả của ngành Công Thương của tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Công ty Tiến Ngân đã xuất hơn 300 tấn Mía sang các thị trường Mỹ, Châu Âu và Hàn Quốc

(21/05/2024)
Chị Lê Thị Nhâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân (Công ty Tiến Ngân - TP. Hòa Bình) là người đầu tiên mang mía đường của tỉnh Hòa Bình xuất ngoại, giúp người dân trồng Mía ở Hòa Bình tăng hiệu quả kinh tế từ cây Mía, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tập trung phát triển các khu công nghiệp tạo điều kiện thu hút đầu tư vào tỉnh

(20/05/2024)
Hiện nay tỉnh Hòa Bình có 8 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích quy hoạch là 1.507,43 ha. Thời gian qua, tỉnh đã và đang đẩy nhanh tiến độ triển khai, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN theo quy hoạch, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, tạo lợi thế thu hút đầu tư, góp phần tạo đà vững chắc cho mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững.

Hiển thị 1 - 60 of 829 kết quả.