ListNewByCategory

Công khai, minh bạch công tác quản lý đầu tư công, đảm bảo tập trung vốn cho các công trình trọng điểm

(08/02/2023)
Đầu tư công có vai trò thực sự quan trọng, không chỉ đóng góp trực tiếp vào GDP mà còn thúc đẩy đầu tư tư nhân phát triển thông qua các hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm… hay định hướng phát triển ngành thông qua việc ưu tiên đầu tư vào các ngành trọng điểm. Thực tế công tác đầu tư công trong thời gian vừa qua cho thấy còn rất nhiều hạn chế. Đầu tư phân tán, dàn trải, đầu tư thiếu đồng bộ; quản lý và giám sát đầu tư công còn yếu kém, làm thất thoát vốn đầu tư, chưa đảm bảo được chất lượng và hiệu quả, phân cấp và sử dụng vốn chưa đi kèm với giám sát và kiểm soát. Chính vì vậy, việc minh bạch trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công là rất quan trọng, đảm bảo công khai trong sử dụng vốn, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm của địa phương.

Hiển thị 1 - 4 of 4.525 kết quả.