ListNewByCategory

Định hướng các nội dung hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7

(24/06/2024)
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự tham gia phối hợp của ban, ngành, đoàn thể và hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân thực hiện chính sách Dân số; đồng thời tuyên truyền về những cơ hội, thách thức của dân số toàn cầu và tại Việt Nam, các nội dung ưu tiên và những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; ngày 21/6/2024, Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh ban hành Công văn số 1676/BCĐ-DS&PT về định hướng các nội dung hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7.

Tỉnh Hòa Bình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, miền núi

(20/06/2024)
Ứng dụng khoa học công nghệ là một mục tiêu quan trọng của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/10/2015. Trong đó, tập trung ưu tiên cho hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; các dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế cho người dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Đảm bảo an toàn khi xả lũ hồ thủy điện Sơn La

(17/06/2024)
Ngày 16/6/2024, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công điện số 48/CĐ-BCH về việc đảm bảo an toàn khi xả lũ hồ thủy điện Sơn La.

Hiển thị 13 - 16 of 1.487 kết quả.