ListNewByCategory

Tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh tháng 7/2023

(26/07/2023)
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ tỉnh, thời gian vừa qua, mưa lớn từ ngày 23-26/6/2023 gây thiệt hại tại địa bàn các huyện: Mai Châu, Tân Lạc và xuất hiện các điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Không có thiệt hại về người, không có thiệt hại về nhà ở và hoa màu.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

(26/07/2023)
Trong thời gian qua, nhận thức của các cấp Ủy đảng, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã có chuyển biến tích cực, các kế hoạch, phương án về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra được thực hiện nghiêm túc, góp phần làm giảm thiệt hại đáng kể về tính mạng con người, cơ sở vật chất, tài sản của người dân...qua đó góp phần ổn định kinh tế cũng như đời sống nhân dân địa phương.

Hiển thị 125 - 128 of 1.487 kết quả.