ListNewByCategory

Kế hoạch về việc đảm bảo tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 100% và triển khai nhiệm vụ cấp nước sạch thị trấn Đà Bắc hoàn thiện hệ thống cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023-2025

(15/08/2023)
Ngày 14/8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về việc thực hiện đảm bảo tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 100% và triển khai nhiệm vụ cấp nước sạch thị trấn Đà Bắc hoàn thiện hệ thống cấp nước đô thị trên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023-2025.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh

(01/08/2023)
Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu được giao.

Hiển thị 121 - 124 of 1.487 kết quả.