ListNewByCategory

Tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh tháng 6/2024

(01/07/2024)
Tháng 6 năm 2024, nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 10C. Tổng lượng mưa cao hơn từ 10 - 30% so với trung bình nhiều năm. Khu vực tỉnh Hòa Bình có khả năng xuất hiện 02 - 03 đợt mưa lớn diện rộng, tập trung vào đầu và cuối tháng. Nắng nóng xảy ra 02 - 03 đợt nắng nóng diện rộng, nhưng mức độ nắng nóng có khả năng không gay gắt và thời gian không kéo dài như cùng kỳ năm trước.

Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ động, sáng tạo trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

(28/06/2024)
Trước những diễn biến bất ngờ, có xu hướng cực đoan của thời tiết, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Mặt trận tổ quốc các cấp tích cực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

(28/06/2024)
Xác định tầm quan trọng của công tác bảo vệ mội trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có tính chiến lược lâu dài, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóá đất nước. Trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kết quả thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

(27/06/2024)
Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư. Rà soát các tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản của Nhà nước để thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư theo quy định.

Hiển thị 9 - 12 of 1.487 kết quả.