ListNewByCategory

Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

(15/09/2023)
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm). Trong những năm qua, tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì phát động hưởng ứng đã được các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương hưởng ứng và tạo được sức lan toả và sự chuyển biến quan trọng tới toàn thể cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, điển hình như các phong trào: Ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, làm sạch biển, nhân rộng các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, triển khai tuyên truyền đưa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào cuộc sống dân sinh...

Đẩy mạnh phong trào “Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa”

(14/09/2023)
Ngày 30/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 62-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào “Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hoà Bình”. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị. Đến nay, sau 03 năm triển khai đã hoàn thành được nhiều nội dung, từng bước tạo sự chuyển biến lớn về công tác chống rác thải nhựa trên toàn địa bàn tỉnh.

Hòa Bình: Hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững

(12/09/2023)
Nhờ lồng ghép Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững vào các chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tỉnh Hòa Bình đã có 70% doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn.

Hội Nông dân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

(12/09/2023)
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hăng năm. Chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 là “Cùng hành động để thay đổi thế giới” nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hiển thị 105 - 108 of 1.487 kết quả.