ListNewByCategory

Hội nghị trực tuyến về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(31/10/2023)
Ngày 31/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Hiển thị 85 - 88 of 1.487 kết quả.