ListNewByCategory

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất Quốc gia

(04/01/2024)
Ngày 4/1, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(29/12/2023)
Năm 2023, công tác quản lý nhà nước Khoa học và Công nghệ nói chung và hoạt động Đo lường nói riêng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ chủ yếu, các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, thẩm quyền, phạm vi quản lý được giao, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã lồng ghép thực hiện các nội dung của Đề án 996 vào kế hoạch hoạt động của ngành mình như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về Đề án 996; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động đo lường; Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Trên cơ sở đó, sản phẩm, hàng hoá của tỉnh Hoà Bình ngày một được cải thiện về chất lượng và được nhiều thị trường khó tính tiếp nhận nhờ đó góp phần hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư nhiều hơn nữa vào các hoạt động đo lường, hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá để Đề án được tổ chức thực hiện ngày một hiệu quả hơn, năm sau đạt nhiều kết quả hơn năm trước.

Hiển thị 57 - 60 of 1.487 kết quả.