ListNewByCategory

Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến của tỉnh Hòa Bình năm 2023 của tỉnh Hòa Bình

(19/01/2024)
Trong những năm qua, công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã trở thành phong trào thi đua ở các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học cũng được các cơ quan, đơn vị và cộng đồng quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên và mở rộng cả về quy mô và kinh phí đầu tư.

Hòa Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường phòng, chống rác thải nhựa

(18/01/2024)
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chung tay giải quyết vấn đề rác thải nhựa (RTN), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường (BVMT), chống rác thải nhựa, để giảm thiểu phát sinh chất thải túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong sinh hoạt; xử lý nghiêm các vi phạm về gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, cùng với phát triển cơ sở hạ tầng môi trường đô thị và nông thôn; chú trọng xây dựng các khu tái chế và xử lý rác với công nghệ tiên tiến.

Hiển thị 53 - 56 of 1.487 kết quả.