ListNewByCategory

Kết quả triển khai thực hiện công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(05/03/2024)
Năm 2023, tỉnh đã tập trung triển khai công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản của nhà nước để thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư theo quy định.

Hội Liên hiệp phụ nữ thúc đẩy triển khai hiệu quả nội dung “3 sạch” trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

(27/02/2024)
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện mô hình "5 không, 3 sạch" đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều mô hình hay, cách làm mới đạt hiệu quả được triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí của xã nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí "3 sạch" là: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ đang đi vào chiều sâu, được hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng.

Hiển thị 45 - 48 of 1.487 kết quả.