ListNewByCategory

Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng

(22/09/2021)
Hằng năm trên địa bàn tỉnh sử dụng khoảng 370 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại, theo đó phát sinh khoảng 44,12 tấn bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Trong đó, thuốc dạng chai (tuýp, lọ, can) nhựa chiếm 70%, dạng gói nhựa khoảng 30%. Sau khi sử dụng, cùng với lượng bao gói là lượng thuốc bảo vệ thực vật còn sót lại trong bao bì. Lượng thuốc này dễ khuếch tán vào không khí hoặc thẩm thấu vào đất, vào nguồn nước nếu không có giải pháp thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng một cách hiệu quả.

Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025

(21/09/2021)
Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại là một trong bốn đột phá chiến lược đề cập trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hòa Bình phấn đấu hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản đồng bộ hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường công tác quản lý về hoạt động khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường

(31/08/2021)
Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nhằm bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phấn đấu trồng và bảo vệ trên 15.400 nghìn cây xanh trong giai đoạn 2021-2025

(16/08/2021)
Nhằm huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn tham gia phong trào trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh, ngày 13/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 159/KH-UBND về thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình. Thông qua kế hoạch sẽ nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vai trò, tác dụng của việc trồng cây, trồng rừng, từng bước nâng cao chất lượng và độ che phủ của rừng. Đồng thời tăng cường sự tham gia, giám sát, đóng góp tích cực của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ sinh học tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội

(04/08/2021)
Những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm đến hoạt động ứng dụng công nghệ sinh học. Bằng những chính sách và chương trình hỗ trợ phát triển, đến nay, thành tựu từ ứng dụng công nghệ sinh học đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường.

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình dịch bệnh Covid-19

(25/06/2021)
6 tháng đầu năm 2021, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ tuyến tỉnh đến địa phương đã được các sở, ngành, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố quan tâm, thực hiện, phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, được nhân dân, các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Triển khai thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025

(23/06/2021)
Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia của mọi người dân. Từng bước nâng cao chất lượng và độ che phủ của rừng, tăng cường sự tham gia, giám sát, đóng góp tích cực của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Hiển thị 401 - 410 of 1.481 kết quả.