ListNewByCategory

Tăng cường công tác quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh

(06/12/2023)
Mạng lưới quan trắc và phân tích môi trường tỉnh có một vị trí quan trọng trong quản lý môi trường nhằm theo dõi kịp thời sự biến đổi môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường để đánh giá hiện trạng và tác động môi trường, dự báo môi trường, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch quản lý môi trường. Theo đó, việc thực hiện quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2023 đã được tăng cường triển khai thực hiện.

Ứng dụng công nghệ xử lý bảo quản Bưởi Diễn và Bưởi đỏ Tân lạc xuất khẩu sang Châu Âu

(29/11/2023)
Để xử lý, bảo quản sản phẩm Bưởi Diễn, Bưởi đỏ Tân Lạc cho các doanh nghiệp xuất khẩu đi Châu Âu, lần đầu tiên, một nhà xưởng ứng dụng công nghệ bảo quản quả bưởi được VIAEP thiết kế, lắp đặt tại Hà Nội. Lô bưởi đầu tiên được chọn xử lý có 02 sản phẩm gồm: Bưởi Diễn và Bưởi đỏ Tân Lạc do doanh nghiệp thu mua tại các huyện: Lạc Thủy, Tân Lạc là các vùng trồng Bưởi có tiêu chuẩn GlobalGap, đáp ứng điều kiện xuất khẩu.

Kết quả tổ chức Hội thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023

(28/11/2023)
Tính đến hết tháng 10 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 42 sáng kiến của 24 cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị xét sáng kiến có ảnh hưởng hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh năm 2023. Trong đó có 24 sáng kiến có nội dung liên quan quan đến các lĩnh vực, nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính, tiêu biểu như: Cải cách thể chế hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh

(27/11/2023)
Từ đầu năm 2023 đến hết tháng 10 năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra rét đậm, rét hại; mưa lớn kèm giông lốc xoáy; mưa lũ gây sạt lở, thiệt hại trên địa bàn các huyện, thành phố, làm 01 người chết do lũ cuốn trôi. Tổng số nhà bị thiệt hại 55 nhà, trong đó 01 nhà thiệt hại hoàn toàn trên 70%, 03 nhà thiệt hại từ 50-70%, 13 nhà thiệt hại từ 30-50%, 38 nhà thiệt hại dưới 30%; 120 nhà bị ngập nước. Làm thiệt hại 03 điểm trường; khoảng 743 ha canh tác, 22 con gia súc, 330 con gia cầm bị chết. Một số công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ lớn gây ra; thiệt hại nuôi cá truyền thống 25,6ha…Ước giá trị thiệt hại khoảng 129,206 tỷ đồng.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

(24/11/2023)
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy, chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở, hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong 03 năm qua đã được tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả và đạt được những kết quả nhất định. Các Chương trình, Dự án, Kế hoạch thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU đã được triển khai đồng bộ, phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tiễn của tỉnh trong từng giai đoạn.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

(24/11/2023)
Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 24/11, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2108/UBND-KTN về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hiển thị 65 - 72 of 1.481 kết quả.