ListNewByCategory

Xây dựng năng lực chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

(19/06/2023)
Thời gian qua, tỉnh đã tập trung chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đề tài nghiên cứu đã được tiến hành nhằm bảo tồn các giống cây trồng, vật nuôi bản địa, phát triển các giống mới có giá trị kinh tế cao, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế bền vững cho Nhân dân trước những nguy cơ tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.

Ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

(15/06/2023)
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường", tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt được nhiều kết quả.

Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt

(12/06/2023)
Ngày 9/6/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1476/SNN-TTBVTV gửi UBND các huyện, thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt.

Hiển thị 137 - 140 of 1.485 kết quả.