ListNewByCategory

Hội Liên hiệp phụ nữ thúc đẩy triển khai hiệu quả nội dung “3 sạch” trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

(27/02/2024)
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện mô hình "5 không, 3 sạch" đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều mô hình hay, cách làm mới đạt hiệu quả được triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí của xã nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí "3 sạch" là: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ đang đi vào chiều sâu, được hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng cơ chế, chính sách mới trong công tác quản lý bảo vệ môi trường

(19/02/2024)
Ngày 16/02/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1302/VPUBND-KTN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng cơ chế, chính sách mới trong công tác quản lý bảo vệ môi trường, đặc biệt là thực hiện phong trào “Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Hiển thị 45 - 48 of 1.486 kết quả.