ListNewByCategory

Công bố quyết định bổ nhiệm Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ

(02/11/2022)
Chiều 02/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ và mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025

(02/11/2022)
Ngày 20/10/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 185/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ và mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025.

Huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

(02/11/2022)
Ngày 20/10/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 184/2022/NQ-HĐND về Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 117 - 120 of 374 kết quả.