ListNewByCategory

Tăng cường ngăn ngừa sách giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(03/08/2023)
Theo thông tin từ các Nhà xuất bản, thực tế hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện một số đầu sách của các Nhà xuất bản được phép xuất bản sách giáo khoa bị in giả (sách giả) và được tiêu thụ trên thị trường. Sách giả được các đối tượng chào bán với chiết khấu cao (do không phải trả các chi phí bản quyền, nhuận bút, phí quản lý..., đặc biệt là trốn thuế) kích thích các nhà sách, các cơ sở giáo dục, trường học nhận về bán chung với sách thật để kiếm lời (trong khi sách thật chi phí khâu lưu thông thấp hơn). Sách giả được làm khá tinh vi về hình thức, rất giống sách thật. Tuy nhiên, do chất lượng in kém và đặc biệt có nhiều sai sót về nội dung dẫn đến việc tiêu thụ, sử dụng sách giả ảnh hưởng đến việc giảng dạy của các cơ sở giáo dục, việc học tập của học sinh và việc đảm bảo nội dung chương trình giáo dục.

Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh đạt 99,31%

(19/07/2023)
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và nhập dữ liệu điểm lên hệ thống. Từ 8h ngày 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành công bố điểm thi. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp của mình bằng 3 cách (tra cứu qua website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố; tra cứu tại hệ thống quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tra cứu qua website báo chí). Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Hòa Bình tiếp tục chuyển biến khá tích cực, xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

(30/06/2023)
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, sự nghiệp giáo dục, đào tạo đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia, vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục được triển khai cơ bản đồng bộ, hiệu quả. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá có nhiều chuyển biến tích cực.

Hiển thị 113 - 116 of 1.771 kết quả.