ListNewByCategory

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

(11/09/2023)
Ngày 8/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh

(07/09/2023)
Ngày 5/9/2023, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1570/KH-BDT về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh

Hiển thị 97 - 100 of 1.771 kết quả.