ListNewByCategory

Hội nghị lần thứ tư – Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(24/01/2024)
Ngày 24/01, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Bình, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ tư – BCH Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì hội nghị; dự hội nghị, có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Tổ chức phong trào “Tỉnh Hòa Bình thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2024 - 2030”

(24/01/2024)
Nhằm mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về việc tổ chức phong trào “Tỉnh Hòa Bình thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2024 - 2030”.

Thực hiện chính sách đối với Giáo dục mầm non tại địa bàn có Khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động

(23/01/2024)
Thực hiện Công văn số 7237/BGDĐT-GDMN ngày 26/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non (GDMN) tại địa bàn có khu công nghiệp (KCN), nơi tập trung nhiều lao động; Công văn số 11568/VPUBND-NVK ngày 28/12/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách đối với GDMN tại địa bàn có KCN, nơi tập trung nhiều lao động, ngày 22/01/2024, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 223/SGD&ĐT-MN&TH.

Hiển thị 53 - 56 of 1.771 kết quả.