ListNewByCategory

Hướng dẫn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

(25/03/2024)
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến ngày 01 tháng 05 năm 2024, với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”, “Sách quý tặng bạn”, “Tặng sách hay – Mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc – Tai nghe”. Theo đó, ngày 22/3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 759/SGD&ĐT về việc hướng dẫn việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.

Triển khai thực hiện Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh

(12/03/2024)
Ngày 08/3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 613/KH-SGD&ĐT về Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong đó, Kế hoạch nêu rõ việc thực hiện Đề án tiếng Mường phải gắn với tình hình thực tiễn của hoạt động dạy và học tiếng dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đảm bảo chất lượng, chủ động, tiết kiệm, hiệu quả.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”

(12/03/2024)
Ngày 11/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2014-VPUBND-NVK về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024 trên toàn quốc theo Kế hoạch số 775/KH-BTTTT ngày 07/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bảo vệ an ninh, trật tự trong các đơn vị, trường học

(08/03/2024)
Việc xây dựng các giải pháp, đảm bảo an ninh, an toàn trường học là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành Giáo dục và Đào tạo luôn quan tâm triển khai thực hiện. Theo đó, trong năm 2024, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ vững ổn định chính trị - xã hội, ngày 04/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 539/SGDĐT-CTTT&GDTXCN về việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong các đơn vị, trường học với 05 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm.

Hiển thị 41 - 44 of 1.771 kết quả.