ListNewByCategory

Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

(29/01/2021)
Sáng ngày 29/1, một số trường học trên địa bàn thành phố Hòa Bình như: Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Bình, Tiểu học và Trung học cơ sở Thống Nhất, Tiểu học và Trung học cơ sở Cù Chính Lan và các trường Mầm non Hoa Hồng, Mầm non Thái Bình đã tạm thời cho học sinh nghỉ học từ thứ 6 ngày 29/1 đến hết ngày 31/1 để cơ quan y tế thực hiện việc khử khuẩn. Một số trường học trên địa bàn thành phố Hòa Bình cũng đã yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi đến trường trong sáng ngày 29/1.

Hiệu quả từ công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

(11/01/2021)
Năm 2018, tỉnh ta có 58,3% học sinh đăng ký dùng kết quả thi trung học phổ thông chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông; năm 2019 tăng lên là 61,8% và năm 2020 đã tăng lên 66,55%. Điều này cho thấy nhận thức của phụ huynh, học sinh lớp 12 về việc chọn lựa những con đường đi khác nhau sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có nhiều thay đổi.

Hiệu quả từ các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình

(04/01/2021)
Thực hiện chủ đề “Tuổi trẻ Hòa Bình tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, năm 2020, Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, tạo ra môi trường sống tích cực cho đoàn viên thanh niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đem lại giá trị to lớn cho xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn toàn tỉnh

(04/01/2021)
Năm 2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tỉnh đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền được phổ biến sâu rộng; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được triển khai tích cực, có chất lượng và hiệu quả. Thông qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhận thức trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, không để xảy ra "điểm nóng" và các vụ việc phức tạp kéo dài. Tạo môi trường ổn định đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở.

Nâng cao chất lượng bán trú cho trẻ mầm non

(30/12/2020)
Hiện nay, toàn tỉnh có 190/222 trường mầm non (đạt 85,6%) đã sử dụng phần mềm về tính khẩu phần ăn và quản lý bếp ăn (các phần mềm đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát và có văn bản công nhận đủ điều kiện). Các trường còn lại thực hiện theo cách tính khẩu phần dinh dưỡng theo phương pháp truyền thống và vẫn đảm bảo đúng và phù hợp với khuyến nghị về nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ trong độ tuổi mầm non của Bộ Y tế. Các bữa ăn không chỉ đảm bảo về lượng mà cũng không ngừng được nâng cao về chất. Qua đó, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt.

Quan tâm phát triển thanh niên để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(29/12/2020)
Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược để ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2012 - 2020 và kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên theo giai đoạn.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

(22/12/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 28/2/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 47-QĐ/BTGTW, ngày 28/2/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng sách trong toàn tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/TG ngày 5/9/2011 hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Hàng năm hướng dẫn Thường trực và Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ; thư viện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; đảng uỷ các xã, phường, thị trấn tiếp nhận sách do Trung ương trang bị theo các đợt. Công tác kiểm tra theo dõi việc quản lý và đánh giá hiệu quả sử dụng sách do Trung ương trang bị luôn được Ban Tuyên giáo các cấp tiến hành thường xuyên.

Thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2020

(21/12/2020)
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện nay tổng số người trong độ tuổi thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi) là 170.540 người chiếm 19,8% dân số; trong đó, nữ thanh niên là 79.756 người (chiếm 46,81% tổng số thanh niên), thanh niên người dân tộc thiểu số là 133.746 người (chiếm 78,43% tổng số thanh niên), thanh niên nông thôn là 147.718 người (chiếm 86,62% tổng số thanh niên); thanh niên là học sinh, sinh viên: 29.200 người (chiếm 17,12% tổng số thanh niên); dự báo số người bước vào độ tuổi thanh niên hằng năm đạt trên 12.132 người.

Kết quả triển khai ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh

(17/12/2020)
Năm 2020, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, công tác triển khai thực hiện ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình trên địa bàn tỉnh sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tỉnh Hòa Bình có số lượng người dân tộc Mường lớn, địa bàn cư trú của người Mường ở khắp 10 huyện, thành phố trong tỉnh, sống xen kẽ với người kinh và các dân tộc khác, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch triển khai ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

(17/12/2020)
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nội dung quan trọng trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đến nay, Hòa Bình đã hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm; tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ, công – viên chức theo định kỳ hàng tháng, hàng năm. Bên cạnh đó, tỉnh đã chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn đảm bảo đáp ứng nhu cầu và tình hình thực tế tại địa phương.

Hành trình “Tuổi trẻ Hòa Bình san sẻ yêu thương cùng Nhân dân và Thiếu nhi miền Trung vượt qua bão lũ”

(08/12/2020)
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại miền Trung. Nhằm phát huy tinh thần “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Hòa Bình, góp phần kịp thời giúp đỡ Nhân dân và thiếu nhi các tỉnh miền Trung vơi bớt những khó khăn, mất mát, vượt qua thiên tai để ổn định cuộc sống và học tập. Trong 03 ngày, từ ngày 04 đến 06/12/2020, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam - Hội đồng Đội tỉnh Hòa Bình đã tổ chức “Hành trình San sẻ yêu thương cùng Nhân dân và Thiếu nhi miền Trung vượt qua bão lũ” tại tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị, trao tặng gần 500 suất quà tặng, tiền mặt, trang thiết bị, hỗ trợ xây dựng 02 Ngôi nhà Khăn quàng Đỏ cho thiếu nhi với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc tại tỉnh Hòa Bình

(03/12/2020)
Chiều 30/11, Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội do PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, trường học trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu giai đoạn 2021- 2025 tổ chức và tuyển sinh đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho khoảng 77.500 người

(01/12/2020)
Tính đến ngày 31/10/2020, toàn tỉnh có 24 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc các Bộ, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (chưa tính các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và tham gia dạy nghề dưới 3 tháng), trong đó: 07 trường cao đẳng (có 02 cơ sở tư thục); 04 trường trung cấp (có 03 cơ sở tư thục); 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp (có 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện; 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục; 01 trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe).

Huyện Yên Thủy quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

(01/12/2020)
Thời gian qua, huyện Yên Thủy đã chú trọng quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm học 2020 - 2021, cũng như tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp là những cách làm hay, hiệu quả đã được ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thủy, các trường học trên địa bàn huyện triển khai để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Theo số liệu thống kê, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện hiện có 1.326 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, có 102 cán bộ quản lý, 1.142 giáo viên, 82 nhân viên.

Cao Phong chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(24/11/2020)
Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn trên địa bàn huyện Cao Phong càng trở nên cần thiết. Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, những năm gần đây số lao động được đào tạo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện mỗi năm đều tăng, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt trên 50 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 10,52% (bình quân giảm trên 3%/năm).

Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tin, bài, chương trình và kỹ thuật khai thác trang thiết bị phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền tại huyện Kim Bôi

(13/11/2020)
Ngày 12/11, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng biên tập tin, bài, chương trình và kỹ thuật khai thác trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền tại huyện Kim Bôi. Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 50 học viên là lãnh đạo, cán bộ phụ trách Trang Thông tin điện tử, công chức Văn hóa xã hội, cán bộ phụ trách Đài truyền thanh, cộng tác viên Đài các xã, thị trấn.

Tập huấn công tác biên tập văn bản của Đảng

(13/11/2020)
Ngày 12/11, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác biên tập văn bản của Đảng cho các đồng chí là Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng, cán bộ làm công tác tổng hợp văn phòng của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, cán bộ làm công tác tổng hợp của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Hiển thị 621 - 640 of 1.770 kết quả.