ListNewByCategory

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THCS và THPT năm học 2022-2023

(26/09/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 1245/KH-BGDĐT ngày 22/9/2022 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023, ngày 23/9/2022, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 2667 về việc hướng dẫn triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THCS và THPT năm học 2022-2023.

Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(26/09/2022)
Ngày 23/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (09/11)

(22/09/2022)
Theo Công văn số 2274-CV-XDĐ của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (09/11), các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 sẽ tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt tập trung từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022; cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 18/11/2022.

Phân luồng đảm bảo giao thông phục vụ Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao các cấp

(22/09/2022)
Để đảm bảo cho việc tổ chức các nội dung Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hoà Bình lần thứ VII năm 2022, diễn ra vào ngày 27/9/2022 được an toàn tuyệt đối, ngày 20/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1635/UBND-KTN về việc Phân luồng đảm bảo giao thông phục vụ Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

Ban VH-XH, HĐND tỉnh giám sát công tác quản lí nhà nước và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Lương Sơn

(21/09/2022)
Ngày 20/9, Đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội (VH-XH), HĐND tỉnh do đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát công tác quản lí Nhà nước và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Dấu ấn các phong trào tình nguyện vì cộng đồng

(20/09/2022)
Phong trào tình nguyện là phong trào chủ lực của Đoàn các cấp, đã cổ vũ và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên rộng khắp. Nhiệm kỳ qua (2017 - 2022), nội dung, giải pháp, phương thức thực hiện phong trào ngày càng được đổi mới, linh hoạt, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phong trào được đánh giá là có tính hiệu triệu thanh niên tham gia tích cực, tạo nhiều dấu ấn đẹp trong cộng đồng, xã hội.

Thành phố Hòa Bình: Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

(20/09/2022)
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, đến nay, hệ thống thiết chế thông tin cơ sở đã phát huy được vai trò quan trọng là cầu nối, cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp. Qua đó đã sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trọng dạy, học và quản lý giáo dục

(20/09/2022)
Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã triển khai nhiều biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy và học tại các nhà trường. Đến nay, hầu hết các cấp học trong tỉnh đã được trang bị phòng máy tính, máy chiếu đầy đủ để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; nhiều phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, dạy học được áp dụng rộng rãi.

Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(19/09/2022)
Nhằm tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; tạo sự hứng khởi, khơi dậy tinh thần “hết lòng vì học sinh thân yêu”, thúc đẩy toàn thể đội ngũ nhà giáo và toàn Ngành nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ cao cả trong sự nghiệp “trồng người” được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó. Ngày 15/9/2022, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 2519 tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh công tác khuyến học

(19/09/2022)
Trong 5 năm (2017-2022), Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hoạt động của Hội Khuyến học các cấp đã thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng; triển khai có hiệu quả các phong trào khuyến học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp Giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

(16/09/2022)
Để công tác tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 chất lượng, thiết thực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, ngày 13/9/2022, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 2486 về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 – 2030

(15/09/2022)
Nhằm công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Hòa Bình và các tài liệu có liên quan được sưu tầm, nhằm phát huy hiệu quả giá trị của tài liệu góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm về Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” (sau đây gọi tắt là Chương trình), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND, ngày 12/9/2022 về Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 – 2030.

Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định tiêu chuẩn, định mức công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý

(09/09/2022)
Ngày 6/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định tiêu chuẩn, định mức công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

(09/09/2022)
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 260421/CVVIETTEC.,CORP ngày 18/8/2022 của Công ty đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam về việc hợp tác triển khai dịch vụ phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Công ty đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ và hạ tầng để cài đặt riêng phần mềm (bản Client) cho các địa phương đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7 và được hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với Giáo dục thường xuyên

(09/09/2022)
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch Covid-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về học tập thường xuyên, học suốt đời, xây dựng xã hội học tập (XHHT). Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh để thực hiện tốt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phát động phong trào thi đua xây dựng XHHT với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả xây dựng XHHT của các địa phương trong tỉnh. Ngày 31/8/2022, Sở GD&ĐT đã có văn bản số 2357 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với Giáo dục thường xuyên (GDTX).

Hiển thị 281 - 300 of 1.768 kết quả.