ListNewByCategory

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(05/07/2024)
Sau 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc từ khâu tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến việc tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết định kỳ. Công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời của các tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

(02/07/2024)
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tổ chức thực hiện tốt các Đề án, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 28/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND triển khai, thực hiện Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Giáo dục và Đào tạo quý II năm 2024

(26/06/2024)
Trong quý II năm 2024, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và kế hoạch thời gian năm học 2023-2024. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023- 2030”. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, văn hóa như Lễ Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5; 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Trong dịp nghỉ lễ năm nay, toàn ngành không ghi nhận trường hợp sự cố bất thường xảy ra.

Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2024 tại buổi họp Ban Chỉ đạo ngày 24/6/2024

(25/06/2024)
Ngày 24/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 5603/TB-VPUBND ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2024 tại buổi họp Ban Chỉ đạo ngày 24/6/2024.

Năm học 2023-2024: Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

(24/06/2024)
Năm học 2023-2024, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực.

Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đạt được những kết quả tích cực

(21/06/2024)
Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, hệ thống GD&ĐTtrên địa bàn tỉnh từng bước hoàn chỉnh, chất lượng dạy và học được nâng cao, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 cơ bản hoàn thành

(20/06/2024)
Trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, tỉnh Hòa Bình có 9.937 thí sinh tham gia, trong đó có 484 thí sinh tự do. Toàn tỉnh có 59 đơn vị đăng ký dự thi, bao gồm 36 trường THPT; 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 11 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, 1 trường Phổ thông liên cấp- Tư thục. Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định thành lập 38 điểm thi, với tổng số phòng thi 447 phòng thi, có 7 phòng thi ghép.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 giữa Ban Chỉ đạo cấp quốc gia với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

(20/06/2024)
Ngày 20/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024

(18/06/2024)
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp rất quan trọng đối với học sinh trên địa bàn tỉnh, có tác động, ảnh hưởng sâu rộng và được cả xã hội quan tâm. Đặc biệt, năm 2024 là năm cuối cùng tổ chức Kỳ thi theo Chương trình Giáo dục phố thông 2006 (Từ năm 2025, Kỳ thi tốt nghiệp sẽ được triển khai theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018). Thực hiện Công văn số 8500-CV/BTGTW, ngày 27/5/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc lãnh đạo, phối hợp tố chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tổ chức Kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Ngày 17/6/2024, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 601-CV/TU về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Kết quả 10 năm thực hiện đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

(18/06/2024)
Tính đến hết tháng 05/2024, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 69 tổ chức cơ sở Đảng với 4.381 đảng viên sinh hoạt ở 5 loại hình gồm cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp; tổ chức hội nghề nghiệp và cơ quan báo chí. Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 23/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên và người lao động về vị trí, vai trò của giáo dục đào tạo. Tạo mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, cơ sở vật chất trường học được tăng cường theo hướng hiện đại.

Tân Lạc: Chủ động triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(17/06/2024)
Thực hiện Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác phòng chống thiên tai phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Tân Lạc đã ban hành kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 03/6/2024, kế hoạch hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học Phổ thông năm 2024.

Ngành Giáo dục và Đào tạo nỗ lực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(14/06/2024)
Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 6 tháng đầu năm 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT, thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

(05/06/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tâm cần tiếp tục chỉ đạo, báo cáo kết quả triển những nội dung được giao tại điểm 2 của Nghị quyết cụ thể trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo như sau:

Tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(28/05/2024)
Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT)”; ngành Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác xây dựng XHHT. Ban chỉ đạo xây dựng XHHT và phổ cập giáo dục các cấp được kiện toàn, đi vào hoạt động nền nếp và có hiệu quả. Qua đó đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho hàng trăm ngàn lượt người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục ở mọi lúc, mọi nơi, mọi cấp, mọi trình độ... góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng nông thôn mới, là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương trong toàn tỉnh.

Hiển thị 1 - 20 of 1.768 kết quả.