ListNewByCategory

Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi

(25/11/2021)
Nhằm chủ động phòng chống dịch Covid-19 và tăng bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tất cả nhóm đối tượng, ngày 23/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp Bộ Quốc phòng Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 – 10/12/2021) tại tỉnh Hòa Bình

(25/11/2021)
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề: “Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”. Ngày 23/11/2021 Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 4661/KH-BQP, về tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp bộ Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 - 10/12/2021).

Toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường

(25/11/2021)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi thống nhất với Sở Y tế về việc thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, học viên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 25/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3203/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên

(25/11/2021)
Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên, ngày 24/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3183/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Rà soát lập danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi

(25/11/2021)
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều ca F0 tại một số huyện như: Kim Bôi, Lương Sơn, Yên Thủy... trong đó các cơ quan chuyên môn đã truy vết được rất nhiều trường hợp F1. Theo nhận định của Ngành Y tế trong thời gian tới nguy cơ xuất hiện các ca F0 có khả năng tiếp tục tăng cao. Để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 – 17 tuổi, ngày 23/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3165/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc rà soát lập danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi.

Triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh

(22/11/2021)
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, các tầng lớp Nhân dân và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng xã hội học tập; đồng thời tạo mọi cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, suốt đời, ở mọi nơi, mọi lúc, ngày 19/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025

(19/11/2021)
Cải cách hành chính là khâu đột phá của ngành Giáo dục và Đào tạo khi thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo toàn tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong ngành.

Thành phố Hòa Bình phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động, giải quyết việc làm

(15/11/2021)
Những năm qua, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động, giải quyết việc làm luôn được thành phố Hòa Bình quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đã tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả đào tạo. Tính đến nay, dân số toàn thành phố Hòa Bình là 138.366 người, trong đó nữ 68.821 người.

Tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022

(09/11/2021)
Năm học 2021 - 2022, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung các nguồn lực thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT, ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Hiển thị 521 - 530 of 1.769 kết quả.