ListNewByCategory

Thích ứng linh hoạt, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên

(19/01/2022)
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với các biến thể có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như Delta và Omicron. Tại Việt Nam, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát, tuy nhiên số ca mắc mới có xu hướng tăng tại một số tỉnh, thành phố. Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, đơn vị. Ngày 14/01/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 142/SGD&ĐT-CTTT7GDTXCN về việc thích ứng linh hoạt, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình

(19/01/2022)
Nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030, góp phần thiết thực triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, ngày 14/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 88/UBND-NVK phát động phong trào thi đua “Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030”.

Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh

(19/01/2022)
Thực hiện Công văn số 07/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em; Công văn số 57/VPUBND-NVK ngày 05/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, ngày 14/01/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 151/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em.

Tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

(17/01/2022)
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của đất nước, của địa phương; đảm bảo an toàn dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh, ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2573/UBND-NVK về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Hội Khuyến học tỉnh tổng kết công tác năm 2021

(14/01/2022)
Sáng 13/01, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tuyên dương, khen thưởng điển hình lao động sáng tạo năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề cho người dân tộc thiểu số

(13/01/2022)
Giáo dục, đào tạo nghề là một trong những chính sách quan trọng đối với lao động dân tộc thiểu số nhằm giải quyết việc làm, ổn định sinh kế và xóa đói, giảm nghèo. Những năm qua, công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề cho người dân tộc thiểu số được cấp ủy, chính quyền các cấp coi trọng. Các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Hệ thống các trường dân tộc nội trú, trường dân tộc bán trú được mở rộng về quy mô, nâng cấp về cơ sở vật chất. Các huyện có nhiều đồng bào dân tộc đã có hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số được học tập có chất lượng.

Tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, sinh viên năm 2022

(10/01/2022)
Thực hiện Công văn số 2301/SGD&ĐT-CTTT ngày 08/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021 - 2022. Nhằm tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, sinh viên năm 2022, ngày 7/1/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 56/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, sinh viên năm 2022.

Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp về bảo vệ an ninh Quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật

(05/01/2022)
Qua 5 năm phối hợp, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục -Đào tạo và Công an tỉnh trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo an ninh trật tự các trường học, cơ sở giáo dục. Tình hình an ninh trật tự của tỉnh nói chung và trong các trường học, cơ sở giáo dục nói riêng đã có bước chuyển biến tích cực. Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên đều nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò và mối liên kết giữa công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với sự nghiệp phát triển giáo dục cũng như phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; từ đó nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu về công tác Giáo dục và Đào tạo

(05/01/2022)
Ngày 4/1/2022, Đoàn công tác do Uỷ ban nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu về công tác Giáo dục và Đào tạo. Tham dự cùng Đoàn có lãnh đạo một số sở, bạn, ngành liên quan.

Nâng cao về chất lượng ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong tình hình mới

(04/01/2022)
Sự nghiệp giáo dục của tỉnh trong những năm qua đã có sự phát triển và đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu và ngày càng nâng cao về chất lượng. Qua đó đã đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên trong tỉnh.

Hiển thị 491 - 500 of 1.768 kết quả.