ListNewByCategory

Thành phố Hòa Bình sôi nổi hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2022

(25/04/2022)
Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Đồng thời góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, từ đó xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục được Qualcomm tài trợ máy tính xách tay năm 2022

(22/04/2022)
Để thực hiện những nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đầu tư về trang thiết bị rất lớn. Bên cạnh sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ về chuyển giao công nghệ và trang thiết bị là một nguồn lực hết sức có ý nghĩa.

Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi quốc gia năm 2022

(21/04/2022)
Ngày 21/4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi quốc gia năm 2022. Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh; đại diện các đơn vị, trường học, các thầy giáo, cô giáo, phụ huynh và các em học sinh đạt giải quốc gia.

Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần tạo nền móng cho sự phát triển khoa học và công nghệ

(21/04/2022)
Trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo góp phần tạo nền móng cho sự phát triển khoa học và công nghệ.

Lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(21/04/2022)
Sáng ngày 21/4, tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Cao Phong phối hợp tổ chức Ngày Sách Việt Nam và Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2022. Đến dự khai mạc, có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND huyện Cao Phong và trên 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh. Trong đó, có gần 900 học sinh và giáo viên trường THCS Đống Đa, Hà Nội.

Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em

(20/04/2022)
Để kịp thời phòng ngừa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em và đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh, cứu sinh mạng trẻ em, ngày 15/4/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 552/UBND-KTTH về việc tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em, trong đó yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện tăng cường công tác bảo vệ trẻ em.

Rà soát, điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

(20/04/2022)
Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới; Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.

Hiển thị 441 - 450 of 1.768 kết quả.