ListNewByCategory

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027

(05/08/2022)
Trong 2 ngày 03-04/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Cường, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Nguyễn Duy Tư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình; đại diện các Chi ủy, Đảng ủy trong Khối cùng 155 đại biểu chính thức đại diện cho các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn Khối.

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2022 - 2030

(03/08/2022)
Nhằm tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng ngành giáo dục và đào tạo; xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên và nhi đồng có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý chí học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp; có kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có đạo đức, ý thức công dân. Khơi dậy ở thanh niên, thiếu niên và nhi đồng khát vọng vươn lên, tinh thần tình nguyện cống hiến góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Ngày 29/7/2022, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch 1967 tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2022 – 2030.

Đổi mới chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm

(01/08/2022)
Những năm qua, tỉnh ta luôn xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là việc làm cần thiết. Tỉnh đã chú trọng đổi mới chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, gắn với việc đào tạo với nhu cầu của người học, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thông qua các chương trình đào tạo nghề, người lao động đã chủ động tạo thêm việc làm, mạnh dạn trong ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm nghèo, ổn định đời sống.

Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng các cấp năm 2022

(27/07/2022)
Nhằm thực hiện Công văn số 219/BGDĐT-GDTX ngày 21/01/2020 của Bộ GD&ĐT về việc rà soát, chấn chỉnh, tăng cường quản lý các TTHTCĐ hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững và Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 19/11/2022 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở GD&ĐT triển khai tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng (viết tắt là TTHTCĐ) các cấp năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên

(27/07/2022)
Ngày 25/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1274/UBND-NVK về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

(25/07/2022)
Ngày 15/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã ban hành Nghị quyết số 164/2022/NQ-HĐND phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Hòa Bình đạt 99,37%

(25/07/2022)
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và nhập dữ liệu điểm lên hệ thống. Từ 0h ngày 24/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành công bố điểm thi. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp của mình bằng cách truy cập vào website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh

(22/07/2022)
6 tháng đầu năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp đã ký đối với các cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã tạo liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập. Nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được triển khai thường xuyên, hiệu quả như: Xây dựng Quỹ Khuyến học, xây dựng mô hình học tập, gắn Phong trào học tập suốt đời với Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hiển thị 351 - 360 of 1.768 kết quả.