ListNewByCategory

Tăng cường công tác bảo hiểm giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh

(24/08/2022)
Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, trọng tâm là ngành Giáo dục và một mạng lưới phục vụ được xây dựng qua nhiều năm có kinh nghiệm, đã áp dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ nên công tác triển khai được thực hiện chu đáo, đáp ứng kịp thời yêu cầu tham gia bảo hiểm của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

(24/08/2022)
Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo được ngành Giáo dục và Đào tạo xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022.

Tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

(23/08/2022)
Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 chính thức diễn ra từ ngày 11/9/2022 đến ngày 03/12/2022 (thời gian thi thử từ ngày 24/8/2022 đến ngày 31/8/2022). Đây là dịp để các cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên hiểu biết sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những lời dạy của người đối với thế hệ trẻ, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cạch mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển đảo ... Thông qua đó, góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

(23/08/2022)
Thực hiện Công văn số 3966/BGDĐT-CNTT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, ngày 19/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 2210 về việc hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học.

Hiển thị 321 - 330 of 1.768 kết quả.