ListNewByCategory

Thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025, Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh

(15/06/2023)
Nhàm tiếp tục hoàn thiện chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc Mường trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tài liệu tiếng Mường cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, ngày 05/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 1612/KH-SGD&ĐT thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025, Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong trường học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(14/06/2023)
Hiện nay, toàn ngành Giáo dục của tỉnh có 558 Đảng bộ, chi bộ với 12.036 đảng viên, đạt tỷ lệ 65%, tăng 4,2% so với năm 2020. Trong đó có 77,87% đảng viên nữ; 55,2% đảng viên người dân tộc thiểu số. Có 114 đảng viên là học sinh, sinh viên được kết nạp tại trường Cao đẳng Sư phạm và các trường Trung học phổ thông.

Hiển thị 117 - 120 of 1.770 kết quả.