ListNewByCategory

Kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng (khoá XI) và Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 28/9/2018 của BTV Tỉnh uỷ đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Lương Sơn

(11/10/2023)
Ngày 10/10/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Thông báo về Kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Lương Sơn.

“Tháng Khuyến học Hòa Bình”: Trao trên 21.300 suất học bổng, phần thưởng với tổng giá trị trên 9,9 tỷ đồng

(11/10/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 234/CV-KHVN ngày 18/8/2023 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam 02/10/2023, Hội Khuyến học tỉnh đã phát động “Tháng khuyến học Hòa Bình” trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai góp phần thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 của tỉnh.

Năm học 2023-2024: Phấn đấu 100% trường phổ thông trên địa bàn tỉnh có thư viện độc lập

(10/10/2023)
Để nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện, phát huy hiệu quả hệ thống thư viện trường học và phát triển văn hóa đọc tại các nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, năm học 2023-2024 ngành Giáo dục và Đào tạo đã đề ra 05 nhiệm vụ trong công tác thư viện.

Tổng kết tháng khuyến học Hòa Bình năm 2023 và Kỷ niệm 15 năm ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/2008-02/10/2023)

(02/10/2023)
Ngày 2/10, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết tháng khuyến học Hòa Bình năm 2023 và Kỷ niệm 15 năm ngày Khuyến học Việt Nam 02/10/2008 - 02/10/2023. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Hội Khuyến học các cấp.

Hiển thị 81 - 84 of 1.769 kết quả.