ListNewByCategory

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

(02/07/2024)
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tổ chức thực hiện tốt các Đề án, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 28/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND triển khai, thực hiện Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Giáo dục và Đào tạo quý II năm 2024

(26/06/2024)
Trong quý II năm 2024, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và kế hoạch thời gian năm học 2023-2024. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023- 2030”. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, văn hóa như Lễ Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5; 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Trong dịp nghỉ lễ năm nay, toàn ngành không ghi nhận trường hợp sự cố bất thường xảy ra.

Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2024 tại buổi họp Ban Chỉ đạo ngày 24/6/2024

(25/06/2024)
Ngày 24/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 5603/TB-VPUBND ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2024 tại buổi họp Ban Chỉ đạo ngày 24/6/2024.

Năm học 2023-2024: Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

(24/06/2024)
Năm học 2023-2024, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực.

Hiển thị 5 - 8 of 1.771 kết quả.