ListNewByCategory

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

(11/09/2023)
Ngày 8/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh

(07/09/2023)
Ngày 5/9/2023, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1570/KH-BDT về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh

(29/08/2023)
Năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện chủ đề năm học “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, ngày 29/8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024

(24/08/2023)
Nhằm tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 bảo đảm an toàn trường học, chủ động, linh hoạt triển khai chương trình, kế hoạch năm học để phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục thực hiện chủ đề năm học "Chủ động – Đoàn kết - Kỷ cương- An toàn - Chất lượng", ngày 18/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2388/SGD&ĐT-MN&TH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

(23/08/2023)
Thực hiện Chỉ thị số 38 -CT/TU, ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong 5 năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách, giải pháp đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực cho các cơ giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ nhà giáo cơ bản đã đạt chuẩn nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Các sở, ban, ngành có liên quan đã tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện các đề án, dự án, chương trình về giáo dục nghề nghiệp; số lượng, chất lượng lao động qua đào tạo ngày một tăng; trên 80% người lao động sau khi được đào tạo nghề đều tìm được việc làm, có thu nhập ổn định và cải thiện cuộc sống.

Hiển thị 97 - 104 of 1.771 kết quả.