ListNewByCategory

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023

(15/12/2023)
Ngày 15/12, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 12/2023. Tham dự có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và thành phố Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023

(15/11/2023)
Ngày 15/11, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023. Cùng tham gia có lãnh đạo các sở, ngành chức năng, thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

(20/10/2023)
Ngày 19/10, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, một số sở, ngành, thành phố Hòa Bình và các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

(15/09/2023)
Ngày 15/9, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 9/2023. Cùng tham gia phiên tiếp có đại diện lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023

(15/08/2023)
Ngày 15/8, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 8/2023. Tham dự có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và thành phố Hòa Bình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023

(17/07/2023)
Ngày 17/7, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023. Tham gia buổi tiếp có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan, ban ngành tỉnh.

Hiển thị 9 - 16 of 38 kết quả.

Responsive Image