ListNewByCategory

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2024

(15/07/2024)
Ngày 15/7, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2024. Tham gia buổi tiếp có đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh và các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp công dân tháng 6/2024

(21/06/2024)
Ngày 21/6, tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 6/2024. Đồng chủ trì phiên tiếp có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham gia phiên tiếp công dân có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh họp bàn giải quyết đơn của các hộ dân tổ 8 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình và Công ty Luật TNHH Duy Tín, thành phố Hà Nội

(09/05/2024)
Chiều 08/5, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn giải quyết đơn của 170 hộ dân tổ 8 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình liên quan đến Dự án xây dựng Trụ sở các công trình văn hóa tâm linh tại đồi Ba Vành, thành phố Hòa Bình và đơn của Công ty Luật TNHH Duy Tín, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đại diện cho Công ty TNHH MTV Đoàn Long Hòa Bình, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình liên quan đến việc thực hiện Dự án Khu dân cư tổ 6 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Tham gia cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 4

(08/05/2024)
Sáng ngày 08/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 4, xem xét cho ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Thắng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024

(15/04/2024)
Ngày 15/4, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, các đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024

(15/03/2024)
Ngày 15/3, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình; các thành viên Hội đồng tư vấn Tiếp công dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024

(19/02/2024)
Ngày 19/02, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình; các thành viên Hội đồng tư vấn Tiếp công dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024

(15/01/2024)
Ngày 15/01, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình; các thành viên Hội đồng tư vấn Tiếp công dân tỉnh.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2023 về công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo

(29/12/2023)
Trong năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; thường xuyên quan tâm, kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023

(15/12/2023)
Ngày 15/12, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 12/2023. Tham dự có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và thành phố Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023

(15/11/2023)
Ngày 15/11, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023. Cùng tham gia có lãnh đạo các sở, ngành chức năng, thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

(20/10/2023)
Ngày 19/10, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, một số sở, ngành, thành phố Hòa Bình và các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

(15/09/2023)
Ngày 15/9, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 9/2023. Cùng tham gia phiên tiếp có đại diện lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023

(15/08/2023)
Ngày 15/8, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 8/2023. Tham dự có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và thành phố Hòa Bình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023

(17/07/2023)
Ngày 17/7, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023. Tham gia buổi tiếp có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan, ban ngành tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023

(15/06/2023)
Ngày 15/6, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 6/2023. Tham gia buổi tiếp công dân có các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBMTTQ tỉnh, các đồng chí trong Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành và UBND thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định ký tháng 4/2023

(17/04/2023)
Ngày 17/4, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023. Tham gia buổi tiếp công dân còn có các đồng chí thường trực HĐND tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện Lương Sơn và các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023

(15/03/2023)
Ngày 15/3, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp công dân tháng 2/2023

(16/02/2023)
Ngày 15/2, tại Trụ sở tiếp Công dân tỉnh, các đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã đồng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2/2022. Cùng tham gia buổi tiếp công dân có các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBMTTQ tỉnh; các đồng chí trong Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Lương Sơn, thành phố Hòa Bình.

Tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023

(17/01/2023)
Ngày 16/01, tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân. Tham dự có các đồng chí trong Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Lương Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022

(16/12/2022)
Ngày 15/12, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022. Tham gia buổi tiếp công dân có các đồng chí: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Xa Đức Thọ, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND thành phố Hoà Bình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022

(16/11/2022)
Ngày 15/11, tại Trụ sở tiếp Công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022. Tham gia buổi tiếp có các đồng chí trong Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Lương Sơn, thành phố Hòa Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 10

(10/11/2022)
Ngày 9/11 , UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến toàn tỉnh hường kỳ tháng 10, xem xét cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình BTV Tỉnh ủy, văn kiện trình kỳ họp HĐND tỉnh; một số nội dung phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022

(15/06/2022)
Ngày 15/6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022. Tham gia buổi tiếp công dân có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, UVTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các thành viên Hội đồng tiếp công dân tỉnh.

Báo cáo xử lý thông tin về cảnh báo tình trạng quyền lợi người lao động chưa được đảm bảo tại Khu công nghiệp Lương Sơn

(01/06/2022)
Ngày 27/5/ 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) tỉnh Hòa Bình có Văn bản số 1041/LĐTBXH-TTr báo cáo xử lý thông tin phản ánh của Báo Điện tử Xây dựng về cảnh báo tình trạng quyền lợi người lao động chưa được đảm bảo tại Khu công nghiệp Lương Sơn.

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022

(17/05/2022)
Ngày 16/5, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022. Tham gia phiên tiếp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022

(15/04/2022)
Sáng 15/4, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022. Tham gia phiên tiếp công dân có các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh.

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(07/04/2022)
Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này rất phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp và sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành. Vì vậy, ngành Tài nguyên và Môi trường xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022

(15/03/2022)
Ngày 15/3, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/ 2022. Tham dự buổi tiêp công dân, có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(08/03/2022)
Thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các Cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Từ việc chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, đến việc giải quyết cơ bản kịp thời, đúng pháp luật. Từ đó đã hạn chế tối đa các vụ việc đông người, phức tạp, không để xảy ra điểm nóng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 2/2022

(15/02/2022)
Ngày 15/2, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2022. Cùng tham gia có các đồng chí: Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh, UBND thành phố Hoà Bình, huyện Kim Bôi, xã Nuông Dăm (huyện Kim Bôi).

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của Bà Lê Thị Mai, trú tại tổ 15, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình

(15/05/2017)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Lê Thị Mai, trú tại tổ 15, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, đơn có nội dung: Tố cáo ông Bùi Quang Toàn, Phó Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Thông báo số 16/TB-UBND ngày 14/3/2017 về việc không thụ lý, giải quyêt khiếu nại của bà là không đúng quy định của pháp luật về khiếu nại.

Hiển thị 1 - 39 of 39 kết quả.

Responsive Image