ListNewByCategory

Đẩy mạnh truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2025

(09/08/2022)
Để góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, ngày 08/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1259/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về Truyền thông cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 – 2025.

Tăng cường các giải pháp tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân

(03/08/2022)
Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh năm 2021, Chỉ số CCHC của tỉnh Hòa Bình đạt 87,06 điểm, xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tăng 28 bậc so với năm 2020. Mặc dù Chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh có giá trị tuyệt đối tăng 5,4 điểm so với năm 2021, nhưng qua phân tích kết quả chỉ số, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần còn thấp.

Đã có trên 120 nghìn tài khoản giao dịch điện tử cá nhân sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số và Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam

(27/07/2022)
Thực hiện nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đề án 06/CP, hệ thống đăng ký khai sinh điện tử hiện nay đang được liên kết với hệ thống cấp số định danh cá nhân của Bộ Công an và hệ thống cấp thẻ Bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội; kết quả của việc đăng ký khai sinh thành công sẽ được lưu trữ chi tiết, là thông tin cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2022

(22/07/2022)
Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; ngày 21/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(21/07/2022)
Thực hiện Công văn số 3768/BTNMT-VP ngày 01/7/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngày 11/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1180/UBND-NVK về việc kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiển thị 291 - 300 of 1.034 kết quả.