ListNewByCategory

Chỉ thị về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(15/03/2023)
Từ ngày 01/7/2022, 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng đã sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, các hình thức hóa đơn điện tử thông thường đã triển khai trong thời gian qua chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như: trung tâm thương mại; bán lẻ thuốc tân dược; bán lẻ hàng tiêu dùng, hoạt động kinh doanh ăn uống; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ vui chơi giải trí, siêu thị, kinh doanh vàng bạc và các dịch vụ khác. Để đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện vận hành Hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (sau đây viết tắt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) từ ngày 15/12/2022.

Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công

(14/03/2023)
Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, huyện Tân Lạc đã quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ và nắm vững 07 phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; yêu cầu tích cực tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về 7 phương thức thay thế.

Thành phố Hòa Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

(13/03/2023)
Năm 2022, công tác cải cách hành chính của thành phố Hòa Bình đã được tổ chức thực hiện có nề nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc. Thành phố Hòa Bình là đơn vị dẫn đầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022 (theo Quyết định số 3349/QĐ-UBND, ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh).

Kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Đà Bắc

(10/03/2023)
Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2023 (Đề án 06/CP), UBND huyện Đà Bắc đã chỉ đạo UBND cấp xã, thị trấn triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai, quyết định thành lập ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc tại 17/17 xã, thị trấn; thành lập 122/122 tổ công tác cấp thôn, xóm trên toàn huyện.

Quan tâm đầu tư mua sắm các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu cần thiết phục vụ triển khai Đề án 06/CP hiệu quả trên địa bàn tỉnh

(10/03/2023)
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong đó có nội dung yêu cầu các địa phương bố trí kinh phí để triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ.

Đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025

(07/03/2023)
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; ngày 06/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 260/UBND-NVK triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tình hình thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(06/03/2023)
Triển khai thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên bắt đầu từ ngày 1/1/2023 triển khai thực hiện tiếp nhận các TTHC, DVC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Hiển thị 141 - 150 of 1.038 kết quả.